Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Met dit in gedachten werkt FARO aan aller­lei ini­ti­atieven voor onder­wijs, voor­licht­ing en work­shops. Vanuit de ten­toon­stelling Jouw Per­spec­tief zijn inmid­dels diverse onder­wi­jspro­jecten voort­gekomen voor mid­del­bare scholen. Jouw Per­spec­tief maakt op een toe­ganke­lijke wijze de com­plex­iteit van grote getallen in ruimte en energiege­bruik behap­baar. Work­shops met kinderen organ­is­eren wij zo nu en dan in samen­werk­ing met maque­t­te­bouw stu­dio Maankraters. In deze work­shops laten we kinderen de kracht van de ver­beeld­ing ervaren. Dat ieder project begint met het zetten van een stip op de horizon.

Jouw Per­spec­tief download

Jouw Per­spec­tief filmpje

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube