Met opdrachtgevers

Samen werken naar het mooiste. Voor een archi­tect is een opdracht­gever cru­ci­aal, zijn ini­ti­atief en zijn ambitie bepalen het ein­dresul­taat. Met dit in het achter­hoofd werkt FARO samen. Doel­stelling van FARO is om laag­drem­pelig en open te zijn voor alle soorten en maten van mensen. Elke opdracht­gever is anders en kri­jgt een per­soon­lijke aan­pak. Daarmee is elk resul­taat vanzelf­sprek­end anders en uniek.

ONTWERPSESSIES
Elke maanda­gavond is er een ontwerpsessie op het bureau. FARO nodigt zijn opdracht­gev­ers uit hier­aan deel te nemen. Daarmee is elke opdracht­gever vanaf het begin af aan direct betrokken bij het cre­atieve pro­ces. Inter­ac­tief en transparant, maar ook inten­sief en inspir­erend. Elke opdracht­gever kri­jgt een open, kri­tis­che en intel­li­gente aan­pak. Hij maakt mee hoe de ideeën tot stand komen, hoe de beslissin­gen wor­den genomen, hij praat mee, hij ziet het ontwerp groeien, hij weet hoe het loopt, welke stap­pen wor­den gezet en welke oploss­ing het gaat worden.

MET HEN WERKTE FARO SAMEN

& Vast­goed
A.M.J. Niese
Adri­aans ontwik­kel­ing
AM Wonen
Amstel­land Ontwik­kel­ing
Amstel­land Ontwik­kel­ing Wonen
Amstel­land Woningontwik­kel­ing BV
Amvest
Archi­tec­tu­ur­centrum ABC
Archi­tec­tu­ur­centrum Aorta
Archi­tec­tu­ur­centrum Bouwhuis, Apel­doorn
B. Tim­mer Bouwon­derne­m­ing B.V
Baas en Groen Vast­goed
Bal­last Nedam
Baten­burg BV
Beat­rixschool
Beem­ster­com­pag­nie
Beheeror­gan­isatie Slufter
Bemog
Bergin­vest
Blauwhoed
Blauwhoed burowonin­gen
Bouw­com­pag­nie
Bouw­fonds
Bouw­fonds Haar­lem
Bouw­fonds MAB
Bouwfonds-​Fortis
BPF Bouwin­vest
Bun­nik Pro­jecten
Ceres Pro­jecten
Con­fer­en­tiecen­trum Men­norode
De Alliantie
De Gilden Groep
De Key
De Lan­gen van den Berg
De Prin­ci­paal
Delta­wo­nen
Dhr. van Geest
Dhr. Ver­maas
Dhr. Willem­sen
DMV Vast­goed ontwik­kel­ing
DRO Ams­ter­dam
Dublin Dock­lands Devel­op­ment Author­ity
Dunavie
Dura Bouw Ams­ter­dam
Dura Ver­meer
Dura Ver­meer Groep NV
Eigen haard
Elan Wonen
Enexis bv
ERA Bouw B.V.
Europan
Eurowonin­gen
fam­i­lie Boot
fam­i­lie Kamp­stra
fam­i­lie Kroon-​Ursem
fam­i­lie Raghoe­bier
fam­i­lie Slings
fam­i­lie Weijnen/​Feikema
fam­i­lie Zwet­sloot
Fiaedes
For­tis Vast­goed ontwik­kel­ing
G.J. van der Hulst
Gemeente Alk­maar
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amstelveen
Gemeente Ams­ter­dam DRO
Gemeente Assen
Gemeente Den Haag
Gemeente Den Helder
Gemeente Dor­drecht
Gemeente Gronin­gen
Gemeente Haar­lem­mer­meer
Gemeente Hel­len­doorn
Gemeente Hoek­se­waard

Gemeente Langedijk
Gemeente Lelystad
Gemeente Mill & St.Hubert
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Noord­wijk
Gemeente Rot­ter­dam
Gemeente Texel
Gemeente Teylin­gen
Gemeente Turku
Gemeente Utrecht
Gemeente Vee­nen­daal
Gemeente Zaanstad
Goed Wonen, Twello
Greep
Gym­na­sium Felisenum
Haag­wo­nen
Han Moerk­erken
Hans Hoe­bert
Het Ontwik­kel­ings­bedrijf De West­landse Zoom
Het Bod­de­gat Ede
Het Ron­deel
Hey­mans Vast­goed
Hillen & Roosen
Hollestelle Vast­goed Ontwik­kel­ing B.V.
Hoogergeest
Hoogheem­raad­schap van Rijn­land
Hurks bouw
Hurks vast­goed
IABR
IBA-​Hamburg
Ieder1
Imca Vast­goed
Ino­gem
Jan Ger­ritse
Janssen de Jong Groep
Johan Matser
Junta de Andalu­cia
Kan­ters
KBM
Kel­der­man Vast­goed Ontwik­kel­ing
Kinder­boerderij De Hoeve Bad­ho­eve­dorp
Koop­mans bouw­groep
Koop­mans TBI Bouw
Koudijs
Kristal
Kristal
Kristal (Haag Wonen)
Kristal en Visade
Kristal Far­west
Land­goed de Olmen­horst
Land­schap Over­i­js­sel
Le Clercq Planon­twik­kel­ing
Linq Vast­goe­dontwik­kel­ing bv
Made­lon Gouman/​Willem Oost­er­berg
Matser, daarna Syn­chroon
MDC France
Mevr. de Krui­jff
Mevr. Fri­jns
Mitros Pro­jec­ton­twik­kel­ing
Moes Bouwbedrijf
Moes Pro­jec­ton­twik­kel­ing
MREC
Muta Sport Ned­er­land bv
Ned­er­lands Lood­swezen B.V., Regio Ams­ter­dam IJmond
New Deal BV
Nieuw Ley­den CV
Nijes­tee
Nijhuis Noord
Nikkels Bouwbedrijf b.v.
NS-​vastgoedontwikkeling
OBAN bv
OBR
OCW Den Haag
Oost­el­bos Van den Berg
Open­baar Belang

Ory Pro­jec­ton­twik­kel­ing bv
Over­toomse Veld

Par­teon
Paul Wolvekamp/​Mar­iëtte Clar­ing­bould
Podium voor Archi­tec­tuur Haar­lem­mer­meer
Por­taal Vast­goe­dontwik­kel­ing
Proper-​Stok Hei­j­mans
Pro­ject­groep West­flank Haar­lem­mer­meer
Rabo Vast­goed BV
Ren­tree
Rijk­swa­ter­staat
Roos­dom Tijhuis
SCOL
Sloter­vaart
Smit’s Bouwbedrijf bv
South Beach BV
Spelt vast­goed bv
Staats­bos­be­heer
Sta­ble Inter­na­tional
Stads­deel West­er­park
Stae­dion pro­jec­ton­twik­kel­ing
STA­WON
Stek wonen
Sticht­ing Lood­sen voor het Land­schap
Sticht­ing Werelder­f­goed (SWEK)
Stim­u­ler­ings­fonds Cre­atieve Indus­trie
Sur­plus Advanta bv
Syn­chroon
Talis woon­di­en­sten
Tek­ton
Tek­ton Pro­jec­ton­twik­kel­ing
Ter Steege Vast­goed
TESO
Thun­nis­sen
Trebbe
Trebbe West
Tri­borgh
Tri­o­dos Vast­goe­dontwik­kel­ing
Trudo
USP Vast­goed & Zee­man Vast­goed
van den Bosch onroerend goed
Van Omme & De Groot
Van Schie Vast­goed bv
Van Wij­nen
Vee­nen­daalse Won­ingsticht­ing
Verenig­ing Het Bod­de­gat
Ves­tia
VOF De Brouw­erij
VOF Park­stad
Vokker Wes­sels Vast­goed bv
VVE veld 35
VVE veld 36
Warmthuis
Water­schap Regge en Dinkel
Water­stad 2
West­hoek Wonen (tegen­wo­ordig Groen­west)
Wilgen­rijk bv
Won­ingbedrijf Ams­ter­dam
Won­ingbedrijf Velsen
won­ing­bouwv­erenig­ing EMM
Won­ing­cor­po­ratie Het Oosten
Won­ing­cor­po­ratie Stae­dion
Won­ingsticht­ing Den Helder
Won­ingsticht­ing SWZ
Woonbedrijf Ieder1
Woon­borg
Woon­bron
Woon­com­pag­nie
Woon­con­cept Vast­goed
Woon­in­vest
Woon­stad Rot­ter­dam
Woon­st­ede Ede
Woon­veste
Woon­waard Noord Ken­nemer­land
Zee­man Vastgoed

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube