FARO heeft samen met Zee­man Vast­goed de pri­jsvraag voor Hoog­woud Oost fase 2 gewon­nen. We hebben dat gedaan met een eigen­ti­jds, Hol­lands plan, dat we de naam ‘Hol­lands Glo­rie’ hebben meegegeven. Geïn­spireerd op de Hol­landse tra­di­tie van dorp­suit­brei­din­gen, passend bij Hoog­woud als typ­isch Noord Hol­lands dorp. Een plan met een vari­atie in won­ing­typen: rij­wonin­gen met bij­zon­dere kop­pen, tweekap­pers en apparte­menten in koop en huur.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube