Min­der ver­oud­erde flat­jes, meer eengezinswonin­gen, dat was de opgave. In de plaats van een aan­tal ges­loopte portiek-​etageflats zijn 30 grondge­bon­den wonin­gen gere­aliseerd in een parkachtige omgev­ing ron­dom een haven­tje. Op de locatie Rietho­eve ontwerpt FARO vier twee-​onder-​één-​kapwoningen, 13 rij­wonin­gen aan de haven en 13 rij­wonin­gen aan het park. De wonin­gen aan het water hebben aan de voorz­i­jde een hard­houten plankier over de volledige breedte van de woning.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube