Het thema bij de invulling van de VINEX-​locatie Vijfhuizen luidde: ‘Mod­ern Dorps’. Uit­gangspun­ten voor dit ontwerp waren: klein­schalig, indi­vidu­ele uit­stral­ing, losse vol­umes, sociale dif­fer­en­ti­atie, wonen aan de open­bare ruimte, auto’s uit het zicht en archi­tec­tonis­che samen­hang. De 94 wonin­gen die FARO voor dit plan ontwierp, passen pre­cies in deze ontwerpvoorwaarden.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube