Een dorps karak­ter, ruimte voor spec­i­fieke doel­groepen als jon­geren en oud­eren en nadruk op energiezuinig en duurzaam bouwen. Dat zijn enkele uit­gangspun­ten uit de ambitie die aan de basis staat van de ontwik­kel­ing van Twuyver­hoek, de nieuw­ste uit­brei­d­ing van het Noord-​Hollandse dorp Sint Pancras.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube