In samen­werk­ing met BLAUW archi­tecten — Bij het ontwer­pen van de wonin­gen gin­gen de gedachten allereerst naar de toekom­stige bewon­ers. Wie in Nes­se­lande wil wonen, kiest voor een lan­delijke omgev­ing in de buurt van de stad met ruimte en veel water. De lig­ging aan het water is een aantrekke­lijke kwaliteit die we zoveel mogelijk in het ontwerp hebben uit­gew­erkt. Verder zijn ruimte en rust belan­grijke rede­nen waar­voor mensen naar deze plek komen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube