VLIJ018 intro

Geer­park wordt een nieuwe woon­wijk in Vli­j­men. Hoge ambities op het gebied van duurza­amheid maken het tot 1 van de ‘excel­lente gebieden’ die door het min­is­terie zijn aangewezen als voor­beeld­pro­jecten in Ned­er­land. FARO ontwierp in dit plan Mor­gen I, een sleu­tel­stuk in de ontwikkeling.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube