‘Cra­dle to Cra­dle in de polder’

Bij werelder­f­goed is het ver­haal min­stens zo belan­grijk als het fysieke object zelf; een goed ver­haal bij een mon­u­ment maakt een lesje geschiede­nis ineens tast­baar en inspir­erend. Zo geeft de leg­ende over het wiegje het duurzame cradle-​to-​cradle-​gedachtengoed ineens een extra dimen­sie. ‘Cra­dle to cra­dle in de polder’ vlecht aller­lei inval­shoeken in elkaar.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube