Ontwerp een kerk vol­gens de tra­di­tionele doops­gezinde principes: met duurza­amheid hoog in het vaan­del, de mens cen­traal en met ruimte voor ont­moet­ing. De eerste doops­gezinde kerken waren schuur– en schuilk­erken. Een­voudige ont­moet­ingsruimten waar men samenkwam ron­dom de bij­bel. De inricht­ing was sober en zo puur mogelijk. Geen aflei­d­ing, geen orna­men­tiek, als voor­waarde voor con­cen­tratie en samen zijn. Het nieuwe kerkje op Men­norode ver­wi­jst naar die tijd.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube