VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STADSTUINEN

VUURWERK BIJ HOOGSTE PUNT VAN DE STADSTUINEN

11/​01/​2019VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STAD­S­TU­INEN

Onder grote belang­stelling van de toekom­stige bewon­ers heeft wethouder Kroese op 11 jan­u­ari 2019 een pla­que­tte onthult die wordt ingemet­seld in een won­ing van De Stad­s­tu­inen van Kop West in Purmerend. De vor­mgev­ing van deze pla­que­tte, en van meerdere wonin­gen in het plan, ver­wi­jst naar de twee in Purmerend geboren “vaders van het mod­ernisme” J.J.P. Oud en Mart Stam.
In opdracht van Stev­ast Baas & Groen wor­den hier 62 zeer uiteen­lopende door Min2 archi­tecten en FARO ont­wor­pen wonin­gen gerealiseerd.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube