FEESTELIJKE START BOUW GULDEN­WA­TER IN NIEUW DELFT

Guldenwater in Nieuw Delft

11/​10/​2018 — Feestelijke start bouw Gulden­wa­ter in Nieuw Delft

De start bouw van 184 wonin­gen in Nieuw Delft, ontwikkeld door Bal­last Nedam Devel­op­ment, is een feit. Wethouder Mar­tina Hui­js­mans heeft grondw­erk ver­richt, wat sym­bool staat voor de start van een voor­spoedige bouw.
Door de aan­leg van een nieuw park naast de locatie ontstaat een aantrekke­lijk gebied om te wonen. De bewon­ers kun­nen tevens gebruik maken van de rustig gele­gen en onder archi­tec­tuur aan­gelegde bin­nen­tuin. Het project ligt op loopaf­s­tand van het nieuwe sta­tion Delft.

De 177 nieuwe apparte­menten en 7 park­wonin­gen zijn ont­wor­pen door FARO Archi­tecten en MOKE Archi­tecten. De grootte van de apparte­menten varieert tussen de 50 en 140 vierkante meter en de park­wonin­gen zijn circa 200 vierkante meter groot. De wonin­gen zijn energiezuinig door toepass­ing van diverse maa­trege­len, zoals een warmtepomp en zon­nepan­e­len. Het plan is tot stand gekomen in samen­werk­ing met: inge­nieurs­bu­reau Van der Laar, advies­bu­reau DPA, instal­latiead­vies Bal­last Nedam Design & Engi­neer­ing, HEK instal­latie maatschap­pij en Bal­last Nedam West.

Oplev­er­ing van de laat­ste apparte­menten staat gep­land medio 2020.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube