GEMET­SELDE BOGEN BOGEN OP ROMEINS VERLEDEN, ALPHEN AAN DEN RIJN

De bestaande Boni­faciuss­chool in de bin­nen­stad van Alphen aan den Rijn is ver­huisd van een oud gebouw aan de Paradi­js­laan naar een nieuw gebouw er vlak achter. Het gebouw past in de stedelijke archi­tec­tuur van Alphen met haar robu­uste ste­nen plint met daar­boven een lichte, met­alen gevel. De ste­nen plint is ver­sierd met bogen: karak­ter­istiek, herken­baar en krachtig. De lichter ogende opbouw heeft een hor­i­zon­tale beli­jn­ing en con­trasteert zowel qua kleur als qua textuur.

MEER

STE­VIGE STADSE SCHOLEN STERKEN SCHILDER­SWIJK, DEN HAAG

‘‘Laat kinderen zelf iets voor hun eigen school ontwer­pen’’. Tij­dens het ontwerp is inten­sief samengew­erkt met de school­teams en ook met de leer­lin­gen zelf. Zo hebben we tij­dens het ontwerp een wed­strijd onder de leer­lin­gen uit­geschreven om de schoolpoorten naar de peuter­pleinen te ontwerpen.

MEER

SCHOOL VOOR BIJ­ZON­DER ONDER­WIJS, DEN HAAG

Voor kinderen in het bij­zon­der onder­wijs moeten we wat extra’s doen. Dat was het uit­gangspunt bij dit ontwerp. Deze groep kinderen ver­di­ent een gebouw dat meer is dan huisvest­ing alleen. Het moet een huis wor­den waarin de leer­lin­gen zich thuis voe­len. Ze moeten niet alleen wat leren, er moet ook een huiselijke welkome sfeer heersen.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube