Haar­lem­sch Dag­blad - Buurtschap op het voor­ma­lig ter­rein van Tjaden — augus­tus 2018

Hout­blad — Dier­e­nam­bu­lance Den Haag — Bru­inzwarte vacht juni 2018

Haar­lem­sch Dag­blad — Hof van Leij — Weinig nodig om goed te leven
juni 2018

171220 Publicatie Dierenambulance DEN419

Dier­e­nam­bu­lance Den Haag — Een plek waar we heel erg trots op mogen zijn
decem­ber 2017

170424 Publicatie Photoshop Installatie en Sanitair

Instal­latie en San­i­tair — Tiny Tim — Autarkische mini­huis­jes
april 2017

170421 Publicatie Photoshop Haarlems Dagblad

Haar­lems Dag­blad — Tiny Tim — Weinig nodig om goed te leven
april 2017

170130 Publicatie Photoshop Houtblad p32 37

Het Hout­blad — Tiny Tim — Pas op! Aanstor­mende hout­bouw
jan­u­ari 2017

170127 Publicatie Photoshop Houtwereld p07

Hout­blad — Op bezoek bij tiny tim
jan­u­ari 2017

161222 Publicatie Photoshop Tiny Tim Stadskrant Haarlem

Stad­skrant Haar­lem — Tiny Tim — Klein maar fijn wonen
decem­ber 2016

161202 Publicatie Photoshop Tiny Tim Haarlems dagblad

Haar­lems Dag­blad — Tiny Tim — Haar­lem pio­niersstad voor Tiny Tim-​huisjes
decem­ber 2016

160605 Publicatie Photoshop Tiny Tim Architect

De Archi­tect — Cir­cu­lair wonen in de Tiny Tim
juni 2016

160319 Publicatie Photoshop Tiny Tim FD persoonlijk

FD Per­soon­lijk — Tiny Tim — Vijf ver­plaats­bare huizen
maart 2016

160213 Publicatie Photoshop Tiny Tim Haarlems Dagblad

Haarelms Dag­blad — Primeur zelfvoorzienend mini-​huis
feb­ru­ari 2016

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Renda — Jur­gen van der Ploeg — De mooie-​gevel-​ambitie moet vanzelf­sprek­end wor­den
juni 2015

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Archi­tecten­web — Weg van de mid­del­maat
april 2015

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Provin­cie N-​H ‘Ver­lei­delijk, Bruik­baar, Solide’ — Nieuwe gedaan­ten voor oude habi­tats
feb­ru­ari 2015

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Hoofd­dorpse Courant — Een mijl­paal voor Bad­ho­eve­dorp
jan­u­ari 2015

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Tex­else courant — Duurzame won­ing voor arbei­ders Pak­istan
april 2014

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Haar­lems dag­blad — Kim­ber­ley Luske — Kinder­boerderij De Hoeve te Bad­ho­eve­dorp
maart 2014

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

de Archi­tect — Mar­lies Buur­man — Zorg­boerderij De Hulst in Oter­leek
okto­ber 2013

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Vision — Inter­view met archi­tect Hugo de Clercq
decem­ber 2013

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

BNA Blad — Carla Roos — Zebrahuis te Nieuw Ley­den
decem­ber 2013

13 Zorgcentra Hulst

Zorg­cen­tra — Desiree Pen­nings — Lan­delijk wonen voor dementerende oud­eren
novem­ber 2013

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

de Archi­tect — Harm Tilman & Jur­gen van der Ploeg — Inter­view met Jan Willem van de Groep over ‚De stroomver­snelling’
sep­tem­ber 2013

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Urgent Archi­tec­ture — Brid­gette Mein­hold — Steigerei­land 2.0
maart 2013

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Jouw Per­spec­tief — Inter­view Jan Willem van de Groep
2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Jouw Per­spec­tief — Inter­view Ton Ven­ho­even
2012

13 Zorgcentra Hulst

Jouw Per­spec­tief — Inter­view Mau­rits Groen
2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Jouw Per­spec­tief — Inter­view Jord den Hol­lan­der
2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Jouw Per­spec­tief — Inter­view Yttje Fed­des
2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

NRC — Bernard Huls­man — Het einde van de sociale archi­tec­tuur
decem­ber 2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Gemeen­te­nieuws — Smaak­test Vee­nen­daal
decem­ber 2012

13 Zorgcentra Hulst

Archi­tec­tuur NL — Jur­gen van der Ploeg — Over smaak en archi­tec­tuur
juni 2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

de Archi­tect — Beata Labuhn — Ned­er­landse exper­tise gevraagd!
sep­tem­ber 2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

de Archi­tect — Fred­erique van Andel — 34 land­schap­pen om in te wonen
sep­tem­ber 2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

de Archi­tect — Harm Tilman — Het wordt nooit meer zoals het was
augus­tus 2012

Blauwe Kamer — Hank van Tilborg - Zes kip­pen en vier bomen

juni 2012

Bouwregels — Eve­lyn van der Ploeg — Gericht in actie met Meth­ode Task­force CO2
juni 2012

Parool — Car­o­line Abcouwer — De bloeiende stad
april 2012

Dag­blad van het Noor­den — De miljoe­nen vliegen je om je oren
maart 2012

140418 thumbnail TEXEL-R 18-04-14 022

Trouw, De Verdieping — Mar­i­anne Wilschut — Zon­nig wonen in een col­lec­tief Berken­bos
28 feb­ru­ari 2012

NRC — Bernard Huls­man — Grip kri­j­gen op grote getallen
23 feb­ru­ari 2012

Telegraaf — Mar­tine de Vente — Ieder zijn eigen stukje Ned­er­land
22 feb­ru­ari 2012

Hout­blad — Irene de Muralt — Ver­bor­gen juweel op de Veluwe
feb­ru­ari 2012

Stedelijk interieur — Ned­er­landse ontwer­pers en plan­ners delen ken­nis in VS
jan­u­ari 2012

Haar­lems Dag­blad — Henk Geist — 206m² bos, 1 meter dijk, 6 kip­pen en 1 varken
18 jan­u­ari 2012

Renda — Diverse artike­len over energiekosten in de bestaande woon­voor­raad en de toekomst hier­van
jan­u­ari 2012

Denk Groen — Firma van der Tol — Toen­e­mende con­cur­ren­tie
decem­ber 2011

WAM (Won­ing afbouw en Utiliteit)- FARO ontwerpt duurzaam kerkje
decem­ber 2011

0910 Bouwen en open­bare ruimte in Den Haag — Drie FARO pro­jecten
okto­ber 2011

Bouww­ereld — Viola Huurnink — Tech­nisch lastig maar prachtig om te bouwen
okto­ber 2011

Metanieuws — Bij­zon­der par­eltje van hout en glas
okt­boer 2011

BOUWkavels — Het nieuwe Hol­landse huis
sep­tem­ber 2011

Eigen Huis — Anka van voorthui­jsen — Paraf­fineko­r­rels in de leem­stuc
juli/​augustus 2011

Vrien­den van de stolp — Zorg­boerderij de Hulst
juli 2011

Nieuw Ley­den — Recept voor stedelijk wonen
juni 2011

3igenzinnig — San­dra Zuider­duin — Alledaags Utopia!
juni 2011

Archi­tec­tuur en Bouwen in Cen­traal Ned­er­land — Geen lange galer­i­jen van­wege sociale aspecten
mei 2011

Vision — Wiener­berger, Boni­faciuss­chool
mei 2011

Cobouw — Kerkje in duurzame doops­gezinde tra­di­tie
10 mei 2011

Agentschap NL — De kunst van duurzame energi­etran­si­tie
mei 2011

Images Pub­lish­ing — Mark Cleary — 21st Cen­tury Sus­tain­able Homes
april 2011

Bouwen en Interieur — Emmy van Dantzig — Energien­eu­traal huis in Ams­ter­dam — IJburg
april 2011

BNA — Terug naar nul
april 2011

Hout­blad — Sapupira Board­walk school IJburg
maart 2011

Kavel en Huis — Roy­aal met uit­stral­ing, zuinig met KW’s
februari/​maart 2011

NRC — Bern­hard Huls­man — Rijk bouwen in arme tij­den
19 maart 2011

Haar­lems Dag­blad — Henk Geist — Drie buurten vallen in de smaak
12 maart 2011

Sanc­tu­ary Mag­a­zine, Aus­tralië — Anna Cum­ming — Dutch Courage
feb­ru­ari 2011

Goed Wonen — IJmuidse Bin­nen­haven uniek nieuw­bouw­pro­ject
26 feb­ru­ari 2011

Haar­lems Dag­blad — Frank van de Poll — Mari­as­ticht­ing, een voor­beeldige com­bi­natie
jan­u­ari 2011

Nieuwe Veluwe — Houten kerk voor doops­gezin­den
decem­ber 2010

NRC top 5 — Kunst van het jaar
29 decem­ber 2010

Bestel nu: Shou Kara­matsu
decem­ber 2010

Hout­nieuws — Ines Minten — Een mod­erne ver­wi­jz­ing naar het verleden
decem­ber 2010

de Archi­tect — Hugo de Clercq — Geschiede­nis oprapen
decem­ber 2010

Sten­tor — Roel Kleine — Nieuw kerkje ver­sc­holen in bos
20 okto­ber 2010

Houtwereld — Geen aflei­d­ing — Duurzame schuur
novem­ber 2010

25 jaar wonen — Steigerei­land 2.0
najaar 2010

New­ton — Zijn autarkische ste­den de toekomst?
juli 2010

Trouw — Har­men van Dijk — Doe het zelf, duurzaam bouwen
5 juni 2010

Finan­cieel Dag­blad — Energien­eu­traal wonen op IJburg
sep­tem­ber 2010

de Volk­skrant — Kirsten Han­nema — De iep komt van de Prin­sen­gracht
7 april 2010

Mate­ria — Mar­cello March­esini — Steigerei­land 2.0
maart 2010

Hout­blad — Hans de Groot — Kogasu Kara­matsu!
novem­ber 2009

Scholen — Nicole Smole­naers — Wij maken herin­ner­in­gen
novem­ber 2009

Bouww­ereld — Henk Wind — Max­i­male duurza­amheid in houten won­ing
okto­ber 2009

Ste­den­bouw en Archi­tec­tuur — Archi­tec­tuur die er toe doet
mei 2009

Dwell — Jane Seita — Ship shape
juli/​augustus 2008

de Archi­tect — Bouww­ereld wacht af
jan­u­ari 2008

NRC — Bern­hard Huls­man — Bijleren van het onder­buikgevoel
okto­ber 2007

Archi­tec­tu­urNL — Peter Visser — Woon­huis Steigerei­land, Ams­ter­dam
augus­tus 2007

DAX — Ine ter Bosch — Stu­den­ten­huisvest­ing De Nar­wal, Ams­ter­dam
juli/​augustus 2005

SRO — Ste­fan Metaal en Maartje Del­noij — Geuzen­tu­inen
juni 2005

Detail — Ine ter Bosch — Steil en sti­jlvol
maart 2004

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube