Tussen Den­e­marken en Ter­schelling had­den Hugo de Clercq en Jur­gen van der Ploeg een samen­werk­ing ges­meed. Dat was in 1988, op het ach­ter­dek van een zeil­jacht, tij­dens de nachtelijke wachten. Pieter Wei­j­nen, vriend en huisgenoot van Jur­gen, sloot aan in 1991. Na samen­werk­ing voor de tweede ronde van een pri­jsvraag in Granada besloten wij verder te gaan in één bureau. We kozen voor de naam FARO: kort, makke­lijk en herken­baar. In 2000 trad Coen Kamp­stra toe en later is Pieter zich gaan richten op Zwarthout. Zo zijn er nu drie ver­wante archi­tecten die met volledig gedeeld auteurschap aan een geza­men­lijk oeu­vre werken. In wis­se­lende samen­stelling door de jaren heen maar met veel inzet en ent­hou­si­asme hebben vele medew­erk­ers daaraan meegewerkt.

FARO zit sinds 1997 op een prachtige lan­delijke plek tussen de appels en de peren. Op de Olmen­horst werd toen met behoud van eigen karak­ter een aar­dap­pelschuur uit 1930 ver­bouwd tot eigen­ti­jds kan­toor. In 2018 opende FARO een tweede ves­tig­ing in het gezel­lige Arn­hem. Onze opdracht­gev­ers en pro­jecten zit­ten door heel Ned­er­land en met deze stap staan we zowel in het westen als in het oosten van het land dicht bij onze pro­jecten en opdrachtgevers.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube