Diensten

FARO biedt u een a la carte ser­vi­cepakket van dien­sten. Wilt u volledig ont­zorgd wor­den bij uw project dan kun­nen wij u dat bieden. Kunt u veel zelf of heeft u al part­ners voor delen van het pro­ces ook voor voor deelop­drachten staan wij open..

Con­creet kunt u bij ons terecht voor aller­lei werkza­amhe­den gere­la­teerd aan archi­tec­tuur en ste­den­bouw. Denk daar­bij aan een vraag naar verkavel­ing­son­der­zoek, haal­baarhei­d­son­der­zoek, beeld­kwaliteit­s­plan, super­vi­sorschap, maque­tte, BIM samen­werkin­gen, duurza­amhei­d­sad­vies, smaakon­der­zoek, lez­ing, ten­toon­stelling, ver­gun­ningaan­vraag, work­shop, bouw­begelei­d­ing enzovoort.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube