DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

Site nieuws Kerckebosch Zeist intro def

01/​06/​2018 – In de prachtige bosrijke omgev­ing van Zeist wordt Ker­cke­bosch getrans­formeerd tot een bij­zon­dere nieuwe woonwijk.

MEER

FARO WINT NOG EEN TEN­DER VOOR SUPER DUURZAME WOON­BU­URT IN LEI­D­SCHE RIJN, CEN­TRUM UTRECHT

FARO WINT NOG EEN TEN­DER VOOR SUPER DUURZAME WOON­BU­URT IN LEI­D­SCHE RIJN, CEN­TRUM UTRECHT

Site nieuws Leidsche Rijn team Energie intro

13/​04/​2018FARO wint nóg een ten­der in de wijk Lei­d­sche Rijn, Cen­trum Utrecht. Dit keer samen met team Energiek voor de woningontwik­kel­ing van 4 ver­rassende kavels.

MEER

VAN BUITEN EEN KERK, VAN BIN­NEN EEN WON­ING. ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER

VAN BUITEN EEN KERK, VAN BIN­NEN EEN WON­ING. ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER ONDER DE KOP VANBIJ­ZON­DER WONEN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

20/​03/​2018 – En bij­zon­der wonen is het zeker. Het pand aan de Hoofd­straat in Alphen lijkt namelijk van buiten op een kerk, maar van bin­nen fungeert het als ruime en karak­ter­volle woning.

MEER

HEREN 5 EN FARO WIN­NEN TEN­DER VOOR DUURZAME WOON­BU­URT IN LEEUWESTEYN

HEREN 5 EN FARO WIN­NEN TEN­DER VOOR DUURZAME WOON­BU­URT IN LEEUWESTEYN

Site nieuws leeuweplaats Intro def

27/​03/​2018 – Leeuwe­plaats wordt een fijne en duurzame woon­bu­urt met een Utrechts karak­ter op een steen­worp afs­tand van het cen­trum aan het Amsterdam-​Rijnkanaal. Gemeente Utrecht heeft team Leeuwe­plaats ges­e­lecteerd voor de ontwik­kel­ing van 95 wonin­gen op bouwveld 6 in Leeuwest­eyn (Lei­d­sche Rijn).

MEER

GEER­PARK VLI­J­MEN GENOM­I­NEERD VOOR DUURZAAM GEBOUWD AWARDS

GEER­PARK VLI­J­MEN GENOM­I­NEERD VOOR DUURZAAM GEBOUWD AWARDS

180129 VLIJ018 dga intro

29/​01/​2018 – Het super­du­urzame Geer­park in Vli­j­men is genom­i­neerd voor de Gouden Kikker Award 2018. Deze prijs is een onderdeel van de Duurzaam Gebouwd Awards en zal don­derdag 1 feb­ru­ari wor­den uitgereikt.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube