IMPRESSIES WOR­DEN WERKELIJKHEID

11-​06-​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn, het project kri­jgt nu snel gestalte. Op een prachtige plek in Ams­ter­dam, langs de Bilderdijkkade, pal naast het nieuwe ‘‘De Hallen’’ in de oude tram­remise, ver­ri­jst een groot nieuw ensem­ble van gebouwen.

MEER

NESTKAST­JES IN DE NOK

08/​06/​2014 - Een lan­delijke schuur in het buitenge­bied van Zut­phen is door FARO aangepast om in te werken en voorzien van een rieten dak, met nestkast­jes in de stalen nok en biezen overlangs.

MEER

BOUW­PLAATS­BE­ZOEK DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

02/​06/​2015 - Afgelopen week zijn we met een aan­tal medew­erk­ers de bouw van het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp wezen bezoeken. De bouw is ges­tart in jan­u­ari en loopt ges­taag door, het ger­aamte is al goed te zien! Daarna zijn we gezel­lig wezen eten.

MEER

GOD­SHUIS WORDT FAMILIEHUIS

24/​03/​2015 - Een leegstaand kerkje aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn uit 1908 wordt omge­bouwd tot woon­huis voor een extended fam­ily. FARO archi­tecten maakt een ontwerp voor deze bij­zon­dere herbestem­ming: 3 gen­er­aties van één fam­i­lie wonen straks samen. Er ontstaan twee zelf­s­tandige loft-​appartementen met ieder een eigen entree en enkele gedeelde voorzienin­gen: de tuin, een schuur, een hob­byruimte en een logeer­ap­parte­men­tje wor­den geza­men­lijk domein.

MEER

FARO OP TELE­VISIE MET BUDSYS

27/​05/​2015 — Vorige week zondag 17 mei was FARO te bewon­deren in het pro­gramma Onderne­mend Ned­er­land op RTL7. Het pro­gramma Budsys van MBM sys­tems werd gepro­moot door Han Moerk­erken, part­ner van MBM sys­tems en Jur­gen van der Ploeg van FARO .

MEER

FARO WINT SELEC­TIE NIEUW­BOUW DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

09/​02/​2015 - FARO heeft de selec­tie voor de nieuwe behuiz­ing voor de Dier­e­nam­bu­lance Den Haag gewon­nen. Op een locatie met een rijke geschiede­nis, van land­goed tot Atlantik­wall sprak onze visie de opdracht­gev­ers het meest aan.

MEER

BOUW KWIN­TIJN FASE 1 VORDERT GESTAAG!

20/​04/​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn fase 1, het kri­jgt nu echt gestalte. Dit project ver­ri­jst op een prachtige plek langs de Bilderdijkkade naast de ‘nieuwe’ Tramremise.

MEER

TEN­TOON­STELLING ARCHI­TEC­TUUR & LAND­SCHAP, GEMEENTE TYNAARLO

17/​05/​2015 - Van 21 mei 2015 tot en met 30 juli 2015 is er een exposi­tie te bezichti­gen in het gemeen­te­huis van gemeente Tynaarlo: Archi­tec­tuur & land­schap. Onder andere een aan­tal pro­jecten uit het boek Land­schap­pelijk wonen zal hier wor­den getoond.

MEER

LIS­SER­WEG AFGES­LOTEN VAN 20 APRIL TOT 15 MEI

23/​04/​2015 - De Lis­ser­weg onder Nieuw-​Vennep, tussen het spoorviaduct en de Hoofd­weg Oost­z­i­jde, wordt opgek­napt. De werkza­amhe­den zullen van 20 april tot 15 mei zijn.

MEER

SCHRI­JVERS­BU­URT GEBOUW VAN DE WEEK IN HET RAP LEIDEN

27/​01/​2015 — Elke week wordt er een uniek Leids gebouw getoond bij het RAP Lei­den. Deze week is het sloop-​nieuwbouw project in de Schri­jvers­bu­urt in Lei­den, in opdracht van Por­taal ont­wor­pen door FARO, verkozen tot Gebouw van de Week.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube