A REVISIT TO BAHRAIN

17/​11/​2015 - Sep­tem­ber and Octo­ber were months of friendly and fruit­ful con­tacts. Del­e­ga­tions from Bahrain and Saudi Ara­bia came to the Nether­lands to visit projects of the Go Dutch Con­sor­tium. FARO hosted and showed sev­eral projects in the area of Rot­ter­dam with pride.

MEER

KWIN­TIJN GES­E­LECTEERD VOOR ZUIDERKERKPRIJS

06/​10/​2015 - In het gebied De Hallen, naast de prachtig getrans­formeerde tram­remise in Oud-​West, heeft FARO Archi­tecten in opdracht van Van Wij­nen Pro­jec­ton­twik­kel­ing een ensem­ble van woonge­bouwen ont­wor­pen, genaamd Kwin­tijn. Fase 1 hier­van is dit jaar gereed gekomen en omvat 166 wonin­gen en 2 com­mer­ciële ruimten bovenop een dubbele par­keer­garage met 300 par­keer­plaat­sen. Dit deel is nu ges­e­lecteerd om mee te din­gen naar de Zuiderkerkprijs.

MEER

GOOIS­CHE GAERDE KRI­JGT VERVOLG

30/​09/​2015 - Het suc­cesvolle project ‘Goois­che Gaerde’ in Blar­icum nadert zijn voltooi­ing. In ver­volg op dit mooie resul­taat kri­jgt ons team de kans om in de Blar­icum­mer­meent een ver­vol­gplan te realis­eren. Net als de eerste fase kri­jgt dit nieuwe plan een dorpse sfeer met een mix van ver­schil­lende won­ing­typen. Toch is er ook iets nieuws: alle wonin­gen kri­j­gen iets heel Blar­icums: een kap van riet. Toegevoegd is ook een open­bare, groene speelplek in het hart van het plan.

MEER

EEN NIEUWE OPLOSS­ING VOOR EEN VERVE­LEND PROBLEEM

09/​07/​2015 - In navol­ging van ons bijna opgeleverde Oran­je­huis in Ams­ter­dam kri­jgt ook Almere een Oran­je­huis. Recent hebben de Blijf Groep, de Alliantie en de regio’s Flevoland en Gooi en Vecht­streek de inten­tie overeenkom­sten getek­end die de nieuw­bouw van een Oran­je­huis in Almere mogelijk maken.

MEER

HOOG­STE PUNT BEREIKT DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

18/​06/​2015 - Gis­teren (17 juni) is op feestelijke wijze het bereiken van het hoog­ste punt van het dorp­shuis te Bad­ho­eve­dorp gevierd met het onthullen van een kunst­werk. Er wer­den opvo­erin­gen gedaan door het plaat­selijke zangkoor en acro­batico die zich ook zullen ves­ti­gen in het dorp­shuis. Nu het dorp­shuis meer gestalte kri­jgt wor­den de ruimten steeds tast­baarder en wor­den de gebruik­ers steeds enthousiaster.

MEER

SYM­PO­SIUM ARCHI­TEC­TUUR EN LAND­SCHAP TYNAARLO

11/​06/​2015 - Jur­gen spreekt vol­gende week op het sym­po­sium ‘archi­tec­tuur en land­schap’ in het gemeen­te­huis van Tynaarlo. Het sym­po­sium vindt plaats op vri­jdag 19 juni aanstaande vanaf 14.00 uur tot circa 17.30 uur. Het sym­po­sium is een inhoudelijke aan­vulling om de ten­toon­stelling ‘archi­tec­tuur en land­schap’, die tot 30 juli a.s. te bezichti­gen is in het gemeen­te­huis van Tynaarlo.

MEER

IMPRESSIES WOR­DEN WERKELIJKHEID

11-​06-​2015 - Er zit veel voort­gang in de bouw van Kwin­tijn, het project kri­jgt nu snel gestalte. Op een prachtige plek in Ams­ter­dam, langs de Bilderdijkkade, pal naast het nieuwe ‘‘De Hallen’’ in de oude tram­remise, ver­ri­jst een groot nieuw ensem­ble van gebouwen.

MEER

NESTKAST­JES IN DE NOK

08/​06/​2014 - Een lan­delijke schuur in het buitenge­bied van Zut­phen is door FARO aangepast om in te werken en voorzien van een rieten dak, met nestkast­jes in de stalen nok en biezen overlangs.

MEER

BOUW­PLAATS­BE­ZOEK DORP­SHUIS BADHOEVEDORP

02/​06/​2015 - Afgelopen week zijn we met een aan­tal medew­erk­ers de bouw van het dorp­shuis in Bad­ho­eve­dorp wezen bezoeken. De bouw is ges­tart in jan­u­ari en loopt ges­taag door, het ger­aamte is al goed te zien! Daarna zijn we gezel­lig wezen eten.

MEER

GOD­SHUIS WORDT FAMILIEHUIS

24/​03/​2015 - Een leegstaand kerkje aan de Hooft­straat in Alphen aan den Rijn uit 1908 wordt omge­bouwd tot woon­huis voor een extended fam­ily. FARO archi­tecten maakt een ontwerp voor deze bij­zon­dere herbestem­ming: 3 gen­er­aties van één fam­i­lie wonen straks samen. Er ontstaan twee zelf­s­tandige loft-​appartementen met ieder een eigen entree en enkele gedeelde voorzienin­gen: de tuin, een schuur, een hob­byruimte en een logeer­ap­parte­men­tje wor­den geza­men­lijk domein.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube