TINY TIM OP FABCITY

TINY TIM OP FABCITY

29/​04/​2016 - Op de kop van het Ams­ter­damse Java Eiland staat tijdelijk een duurzame stad: FAB City.

MEER

DORP­SHUIS BAD­HO­EVE­DORP GEOPEND

160531 BAD216 Geopend Intro

31/​05/​2016 - Wethouder Stef­fens knipte op vri­jdag 27 mei het lint door en opende daarmee het nieuwe Dorp­shuis van Badhoevedorp.

MEER

ORAN­JE­HUIS GENOM­I­NEERD VOOR DE HEDY D’ANCONAPRIJS

21/​04/​2016 - Het Oran­je­huis, onderdeel van het project Kwin­tijn aan de Kostver­lorenkade te Ams­ter­dam, is genom­i­neerd voor de Hedy d’Ancona prijs. FARO Archi­tecten ontwierp dit project: een mooi voor­beeld van een zorg­pro­ject ingebed in een gemengd groot­st­edelijk woongebouw.

MEER

BOUW 2 WONIN­GEN WATER­RIJK WOERDEN

21/​04/​2016 - De naam zegt het al; water is de aangewezen drager voor de iden­titeit en de kwaliteit van deze wijk in Woer­den; een ‘Hol­lands water­stadje’. FARO heeft in Water­rijk Woer­den twee bij­zon­dere wonin­gen ont­wor­pen, waar­van de bouw is begonnen. Beide wonin­gen liggen promi­nent op de hoek van een bouw­blok, en hebben daarom twee voorgevels.

MEER

FEESTELIJKE EERSTE PAAL VOORHOUT

160316 VOO203 intro

17/​03/​2016 - Op maandag 7 maart 2016 werd met een feestelijke 1e paal de start van de bouw van het park­blok in Hooghkamer gevierd.

MEER

25 JAAR FARO: EEN DRIEDUBBELTENTOONSTELLING

160216 ABCtentoonstelling intro

16/​02/​2016 - In 2016 bestaat FARO archi­tec­tuur | ste­den­bouw | research 25 jaar. Een mooi moment voor een ret­ro­spec­tief én een per­spec­tief op de toekomst. In het ABC wordt dit jubileum gevierd met een driedubbel­tentoon­stelling waar­bij wordt teruggekeken, beschouwd en vooruit­gekeken. Op de exposi­tie wor­den drie thema’s belicht waarop FARO actief is.

MEER

FARO WINT SELEC­TIE VEEMARK­T­TER­REIN TE UTRECHT

160210 UTR528 Veemarkt Intro

10/​02/​2016 - In opdracht van Ooms Bouw & Ontwik­kel­ing heeft FARO Archi­tecten de besloten pri­jsvraag voor de ontwik­kel­ing van blok C op het Veemark­t­ter­rein te Utrecht gewon­nen. In samen­werk­ing met Stroot­man land­schap­sar­chi­tecten en Beumer Make­laars is een plan gemaakt voor 50 wonin­gen en 8 appartementen.

MEER

DURA VER­MEER EN FARO WIN­NEN IN ZEIST

151215 ZEI514 Winst Intro

03/​02/​2016 — In het voor­jaar 2015 startte Won­ing­cor­po­ratie Seyster­Veste een selec­tiepro­ce­dure voor 40 apparte­menten en 23 grondge­bon­den wonin­gen in de prachtige bosrijke wijk Ker­cke­bosch.
Dura Ver­meer heeft FARO Archi­tecten gevraagd hier­voor een plan te maken. Het betrof een zoge­naamde Design & Build opgave.

MEER

IK KRIJG 150 EURO PER MAAND TERUG

18/​11/​2015 - De energie-​neutrale wonin­gen van won­ing­bouwv­erenig­ing Woon­veste in het Geer­park in Vli­j­men bewi­jzen hun waarde.

MEER

A REVISIT TO BAHRAIN

17/​11/​2015 - Sep­tem­ber and Octo­ber were months of friendly and fruit­ful con­tacts. Del­e­ga­tions from Bahrain and Saudi Ara­bia came to the Nether­lands to visit projects of the Go Dutch Con­sor­tium. FARO hosted and showed sev­eral projects in the area of Rot­ter­dam with pride.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube