FARO EN BPD BOUWEN SAMEN AAN JON­GEREN­WONIN­GEN IN WEESP

09/​07/​2018FARO archi­tecten bv, bna en Bouw­fonds Prop­erty Depart­ment hebben een ten­der gewon­nen! We gaan samen bouwen aan jon­geren­wonin­gen in Weesp.

MEER

BRU­INZWARTE VACHT BIJ DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

05/​07/​2018 – Directeur van de Haagse Sticht­ing Dieren­hos­pi­taal en –ambu­lance­di­enst Pieter Smit weet nog pre­cies waarom hij FARO koos.

MEER

DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

Site nieuws Kerckebosch Zeist intro def

01/​06/​2018 – In de prachtige bosrijke omgev­ing van Zeist wordt Ker­cke­bosch getrans­formeerd tot een bij­zon­dere nieuwe woonwijk.

MEER

FARO WINT NOG EEN TEN­DER VOOR SUPER DUURZAME WOON­BU­URT IN LEI­D­SCHE RIJN, CEN­TRUM UTRECHT

Site nieuws Leidsche Rijn team Energie intro

13/​04/​2018FARO wint nóg een ten­der in de wijk Lei­d­sche Rijn, Cen­trum Utrecht. Dit keer samen met team Energiek voor de woningontwik­kel­ing van 4 ver­rassende kavels.

MEER

HEREN 5 EN FARO WIN­NEN TEN­DER VOOR DUURZAME WOON­BU­URT IN LEEUWESTEYN

Site nieuws leeuweplaats Intro def

27/​03/​2018 – Leeuwe­plaats wordt een fijne en duurzame woon­bu­urt met een Utrechts karak­ter op een steen­worp afs­tand van het cen­trum aan het Amsterdam-​Rijnkanaal. Gemeente Utrecht heeft team Leeuwe­plaats ges­e­lecteerd voor de ontwik­kel­ing van 95 wonin­gen op bouwveld 6 in Leeuwest­eyn (Lei­d­sche Rijn).

MEER

VAN BUITEN EEN KERK, VAN BIN­NEN EEN WON­ING. ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER ONDER DE KOP VANBIJ­ZON­DER WONEN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

20/​03/​2018 – En bij­zon­der wonen is het zeker. Het pand aan de Hoofd­straat in Alphen lijkt namelijk van buiten op een kerk, maar van bin­nen fungeert het als ruime en karak­ter­volle woning.

MEER

GEER­PARK VLI­J­MEN GENOM­I­NEERD VOOR DUURZAAM GEBOUWD AWARDS

180129 VLIJ018 dga intro

29/​01/​2018 – Het super­du­urzame Geer­park in Vli­j­men is genom­i­neerd voor de Gouden Kikker Award 2018. Deze prijs is een onderdeel van de Duurzaam Gebouwd Awards en zal don­derdag 1 feb­ru­ari wor­den uitgereikt.

MEER

GROEN LICHT VOOR RODE BAK­STEEN IN BEVERWIJK

180110 BEV702 contract getekend intro

10/​01/​2018 – De bouw van het project Plan­tage 4 en 5 in Bev­er­wijk gaat offi­cieel van start in 2018. Door mid­del van Design & Build wor­den 101 huur­wonin­gen ontwikkeld en gere­aliseerd met Smit’s Bouwbedrijf en opdracht­gever Pré Wonen.

MEER

FARO GROEIT

171213 nieuwe directie intro

13/​12/​2017FARO archi­tecten groeit. Per 1 jan­u­ari 2018 zullen Arjenne van Berkum en Wouter van der Stap de direc­tie ver­sterken als asso­ciate partners.

MEER

ONDER­STE­BOVEN VAN MEER­GEN­ER­ATIEK­ERK IN ALPHEN A/​D RIJN

171108 ALP510 binnenstebuiten intro

13/​11/​2017 — Vorige week was de herbestemde meer­gen­er­atiek­erk in Alphen a/​d Rijn te zien in het pro­gramma Bin­nen­ste­Buiten. De voorheen ver­waar­loosde kerk is getrans­formeerd tot twee fan­tastis­che wonin­gen met ruimte voor de bij­zon­dere woon­wens van de fam­i­lie Van der Laan — Kampstra.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube