20/​03/​2018ALGE­MEEN DAG­BLAD (AD) SCHRI­JFT EROVER ONDER DE KOP VANBIJ­ZON­DER WONEN

En bij­zon­der wonen is het zeker. Het pand aan de Hoofd­straat in Alphen lijkt namelijk van buiten op een kerk, maar van bin­nen fungeert het als ruime en karak­ter­volle woning.

Een kerk die feit­elijk klaar was voor de sloop, is volledig opgek­napt en nieuw leven inge­blazen. De restau­ratie heeft in totaal 1,5 jaar gedu­urd. Nu wordt er met veel plezier in gewoond en geleefd door Coen Kamp­stra, een van de direc­tiele­den van FARO en zijn vrouw Miriam. Samen met hun kinderen Maarten, Julie en Faas en Gijs en Ada van der Laan, oud­ers van Miriam. Het pand bestaat uit twee zelf­s­tandige wonin­gen, op de begane grond de won­ing van Gijs en Ada en daar­boven woont het gezin Kamp­stra. Op deze manier vormt de oude kerk, de gewen­ste woon­vorm waarin plaats is voor drie generaties.

Het project laat zien hoe van een oud, haast opgegeven object een nieuwe mod­erne won­ing gemaakt kan wor­den. Juist het bij­zon­dere karak­ter van de kerkruimte geeft de won­ing een heel eigen ruimte en sfeer die in de gewone Ned­er­landse won­ing­bouw maar weinig voorkomt.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube