03/​10/​2016FARO heeft met Kwin­tijn Fase 1 de tweede prijs veroverd bij de Ams­ter­damse Nieuw­bouw­prijs 2016. Opval­lend: zowel de num­mers 1, 2 als 3 zijn gebouwen­com­plexen met een mix van huur– en koop­wonin­gen, gegroepeerd rond gemeen­schap­pelijke bin­nen­tu­inen. Onze hartelijke felic­i­taties aan de num­mer 1, ‘Villa Mokum’ van Kamp­man Archi­tecten, en de num­mer 3, ‘Tuge­lablokken’ van M3H Architecten.

In totaal wer­den 64 nieuw­bouw­pro­jecten, opgeleverd tussen augus­tus 2014 en augus­tus 2015, gese-​lecteerd. Een overzicht van de tien final­is­ten voor deze pub­liek­sprijs kan hier wor­den bekeken.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube