12/​09/​2016 - Ook het warm bak­ste­nen hoekhuis van de fam­i­lie Gondrie in Water­rijk Woer­den is inmid­dels in gebruik genomen. De fam­i­lie Gondrie is een wat ouder echt­paar, de kinderen zijn het huis al uit. Daarom is de won­ing ont­wor­pen als een begane grond loft, mét logeer­ruimte voor kinderen en kleinkinderen en een kleine boven­verdieping met groot dak­ter­ras en –tuin. De lange warm rood-​oranje bak­ste­nen wor­den extra benadrukt door het met­selver­band. De getrapte erfaf­schei­d­ing vormt een een­heid met de gevel en is daar­door fraai geïntegreerd.

De won­ing is onderdeel van de Berlagekavels, bij­zon­dere hoekkavels bin­nen een ste­den­bouwkundig plan van West8. Het grote raam op de hoek accentueert de trap naar boven en benadrukt tegelijk­er­tijd de bij­zon­dere sta­tus van het hoekhuis bin­nen het ste­den­bouwkundig plan.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube