VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STADSTUINEN

VUURWERK BIJ HOOGSTE PUNT VAN DE STADSTUINEN

11/​01/​2019VUUR­W­ERK BIJ HOOG­STE PUNT VAN DE STADSTUINEN

Onder grote belang­stelling van de toekom­stige bewon­ers heeft wethouder Kroese op 11 jan­u­ari 2019 een pla­que­tte onthult die wordt ingemet­seld in een won­ing van De Stad­s­tu­inen van Kop West in Purmerend.

MEER

HOOG­STE PUNT CPO GOE­MAN BORGESIUSLAAN

CPO Goeman Borgesiuslaan


Samen met de 20 deel­ne­mende huishoudens en uitvo­erende par­ti­jen viert FARO het ‘hoog­ste punt’ van het CPO project in de lev­endige en gevarieerde wijk Lauw­erecht in Utrecht. De bij­zon­dere, aan de bovenkant ‘gechip­perde’ bak­steengevel van het eerste bouw­blok wordt goed zicht­baar, nu het bijna uit de steigers is.

MEER

SPAN­GEN WORDT SUPERDUURZAAM

spangen wordt superduurzaam

11/​10/​2018 — Span­gen Wordt Superduurzaam

Span­gen is een van de meest karak­ter­istiek wijken van Rot­ter­dam. Op 11 okto­ber was het feest: Woon­stad Rot­ter­dam stelde 80 nieuwe huur­wonin­gen open voor de toekom­stige bewoners.

MEER

FEESTELIJKE START BOUW GULDEN­WA­TER IN NIEUW DELFT

intro Guldenwater in Nieuw Delft

11/​10/​2018 — Feestelijke start bouw Gulden­wa­ter in Nieuw Delft. De start bouw van 184 wonin­gen in Nieuw Delft, ontwikkeld door Bal­last Nedam Devel­op­ment, is een feit. Wethouder Mar­tina Hui­js­mans heeft grondw­erk ver­richt, wat sym­bool staat voor de start van een voor­spoedige bouw.

MEER

KONIN­KLIJK BEZOEK BIJ HOR­TUS UTRECHT

intro koning bezoekt hortus utrecht

24/​10/​2018 – Hooggeëerd bezoek bij Hor­tus Utrecht

MEER

MAS­TER­CLASS BAK­STEEN DOOR FARO

24/​09/​2018 – Op 20 sep­tem­ber mocht Hugo de Clercq een Mas­ter­class Bak­steen geven bij de KNB (verenig­ing Konin­klijke Ned­er­landse Bouwkeramiek).

MEER

FARO EN BPD BOUWEN SAMEN AAN JON­GEREN­WONIN­GEN IN WEESP

09/​07/​2018FARO archi­tecten bv, bna en Bouw­fonds Prop­erty Depart­ment hebben een ten­der gewon­nen! We gaan samen bouwen aan jon­geren­wonin­gen in Weesp.

MEER

BRU­INZWARTE VACHT BIJ DIER­E­NAM­BU­LANCE DEN HAAG

05/​07/​2018 – Directeur van de Haagse Sticht­ing Dieren­hos­pi­taal en –ambu­lance­di­enst Pieter Smit weet nog pre­cies waarom hij FARO koos.

MEER

DOOR DE BOMEN ZIEN WIJ KERCKEBOSCH

Site nieuws Kerckebosch Zeist intro def

01/​06/​2018 – In de prachtige bosrijke omgev­ing van Zeist wordt Ker­cke­bosch getrans­formeerd tot een bij­zon­dere nieuwe woonwijk.

MEER

FARO WINT NOG EEN TEN­DER VOOR SUPER DUURZAME WOON­BU­URT IN LEI­D­SCHE RIJN, CEN­TRUM UTRECHT

Site nieuws Leidsche Rijn team Energie intro

13/​04/​2018FARO wint nóg een ten­der in de wijk Lei­d­sche Rijn, Cen­trum Utrecht. Dit keer samen met team Energiek voor de woningontwik­kel­ing van 4 ver­rassende kavels.

MEER

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube