kwaliteit

Een open deur, natu­urlijk staat FARO voor kwaliteit. Toch zien we om ons heen veel mid­del­matigheid. FARO richt zich op een duurzaam resul­taat: een gebouw of een plan moet goed in elkaar zit­ten van hoofdlijn tot detail. Gemaakt van goede mate­ri­alen die mooi ver­oud­eren en goed onder­houden kun­nen wor­den. Daar­bij willen we mate­ri­aal zo effi­ciënt mogelijk inzetten, ver­spilling is geen duurzame activiteit.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165 as lisserbroek

ves­tig­ing oost
oude kraan 72
6811 ll arnhem

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube