energie

Energie is hot. Het is ook het onderdeel waar­bij het meest te win­nen is, en te ver­di­enen. De verwacht­ing van sti­j­gende energiekosten maakt het rend­abel te investeren in energiemaa­trege­len. We vol­gen daar­bij zoveel mogelijk de ‘Tri­asen­er­get­ica’: begin bij het beperken van ver­liezen (bijvoor­beeld het maken van een beter geï­soleerde schil), gebruik slimme sys­te­men en maak gebruik­ers bewust van hun gedrag. De nog ben­odigde energie probeer je zoveel mogelijk uit duurzame bron­nen te winnen.

In de bestaande voor­raad hebben we het meeste te win­nen. FARO richt zich dan ook nadrukke­lijk op opgaven in die bestaande voorraad.

FARO Architecten Lisserbroek

land­goed de olmen­horst
lis­ser­weg 487d
2165as lisserbroek

ves­tig­ing oost
buurtweg 43
6971km oeken

+31 (0) 252 414777
info@​faro.​nl

FacebookTwitterPinterestLinkedinYoutube